Polityka prywatności

Bezpieczeństwo danych

Używając smsadvert.io, jesteś odpowiedzialny za ochronę i poufność osobistych danych uwierzytelniających. W przypadku podejrzenia, że z powodów odpowiedzialnych lub nie odpowiedzialnych naruszono prywatność danych, jesteś zobowiązany powiadomić smsadvert.io o zablokowaniu dostępu do twojego konta i zostanie utworzone nowe konto dostępu. smsadvert.io nie będzie wykorzystywać w żaden sposób i nie będzie upubliczniać informacji z twojego konta lub wynikających z jego wykorzystania.

Dane osobowe

Dane, które możemy przechowywać to:

  • imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail.
Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:
  • w celu zawarcia umowy / fakturowania i wiadomości związanych z naszą działalnością związek
  • w celu ulepszenia naszych usług
  • w przypadku alertów związanych ze statusem konta / urządzenia
  • w przypadku promocji lub nowych funkcji dostępnych na smsadvert.io
W celu ochrony twoich osobistych przesłanych baz danych na naszej platformie zapewnimy wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki rozwiązaniom PaaS (Platform as a Service) oferowane przez naszych partnerów. Zgodnie z RODO zapewnimy narzędzia do subskrybowania / anulowania subskrypcji Twoich klientów.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe z Twojego telefonu na podstawie zezwoleń wymaganych podczas instalacji lub później wyłącznie w celu ułatwienia prawidłowego działania naszych usług i spełnienia celu, w jakim aplikacja jest używana. Nie będziemy używać aplikacji mobilnej do wysyłania niechcianych wiadomości SMS ani wysyłania wiadomości SMS na numery za dodatkową opłatą. Wszystkie dane osobowe dostarczane przez aplikację mobilną będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia przyjemnego doświadczenia i funkcjonowania w normalnych parametrach naszych usług.

Wszystkie informacje o Twojej aktywności na platformie smsadvert.io są przechowywane w archiwum przez 12 miesięcy. Masz prawo modyfikować / usuwać swoje dane, składając wniosek za pomocą naszej sekcji kontaktowej.