Zasady i warunki

Korzystanie z naszych usług

Wchodząc na tę stronę internetową / aplikację lub smsadvert.io aplikację mobilną, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania. smsadvert.io jako autor/właściciel tego serwisu, zarządzanego przez firmę SYNAPTECH SERVICES SRL zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości i usług tego produktu bez uprzedniego powiadomienia.

Warunki

Strona internetowa, aplikacja internetowa i aplikacja mobilna smsadvert.io będą miały ogólną nazwę poniżej „smsadvert.io”, a właściciel konta smsadvert.io będzie nazywał się „użytkownik”.

Brak odpowiedzialności

smsadvert.io nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które ktoś może ponieść w wyniku korzystania z usług smsadvert.io i nie gwarantuje dostępności 100% produktów i usług zawartych w opisach tej strony. smsadvert.io nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa w wyniku korzystania z usługi w sposób wadliwy lub niezgodny z prawem.

Obowiązki użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi wysyłania SMS-ów świadczonej przez smsadvert.io w granicach prawa, będąc jedyną osobą odpowiedzialną za pracę, którą wykonuje za pośrednictwem usługi smsadvert.io. Użytkownik zapewni, że wysyłanie SMS-ów odbędzie się z akceptacją odbiorców i będą mieli możliwość wypisania się. W przypadku wysyłania za pośrednictwem własnych urządzeń, użytkownik zostanie zapewniony, że wysłanie SMS-a odbędzie się zgodnie z warunkami narzuconymi przez operatora GSM, do którego jest podłączony.

Polityka zwrotów

Użytkownik, który zakupił pakiet jednostkowy może zażądać zwrotu wartości ceny zakupu w następujących sytuacjach:

  • aplikacja nie jest dostępna do użytku w normalnych parametrach przez okres dłuższy niż 72 godziny
  • smsadvert.io nie przestrzegano jej warunków, zasad lub polityki prywatności
Kwota zakupu zostanie zwrócona w ciągu 15 dni. Prośbę o zwrot należy przesłać e-mailem na adres podany na stronie kontaktowej. Jeśli w międzyczasie użytkownik zużył część zakupionych jednostek, zwrócona zostanie tylko wartość jednostek nie zużytych, a nie cała paczka.

Zasady anulowania zamówienia

Użytkownik może anulować zamówienie bez podania przyczyny przed aktywacją pakietu, nawet jeśli płatność została dokonana w międzyczasie. Użytkownik może anulować zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail na stronie kontaktowej.

Zasady dostawy

Po zakupie pakietu jednostek za pomocą przelewu bankowego, jest on zobowiązany do przesłania dowodu wpłaty na adres e-mail podany na stronie kontaktowej, a smsadvert.io aktywuje pakiet jednostek zakupionych w ciągu 24 godzin od otrzymania dowód. Po aktywacji jednostki będą dostępne w koncie użytkownika i będą służyły do wysyłania SMS-ów zgodnie ze schematem opisanym na stronie cennika.

Ustawodawstwo

Warunki korzystania z usługi smsadvert.io podlegają obowiązującym przepisom prawa rumuńskiego.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2021.